Skoči na vsebino

1. mednarodna konferenca gluhih učiteljev znakovnega jezika v Pragi

ds1 402

V Pragi se je med 18.10. in 20.10.2013 odvijala prva konferenca gluhih učiteljev znakovnega jezika. Udeleženci so prišli iz različnih držav EU, ZDA in iz Singapurja. Organizatorji so bili celo presenečeni nad velikim odzivom, da so bili prisiljeni omejiti število prijav. Vsi udeleženci so bili gluhi učitelji in vsi, ki se ukvarjajo s poučevanjem znakovnega jezika. Predavanja so potekala v mednarodnem znakovnem jeziku in hkrati v češkem znakovnem jeziku.

Glavna tema je bila posvečena novim spoznanjem na področju učenja znakovnega jezika. Prisotni so bolj ali manj ugotovili enoten problem, kako obdržati znanje znakovnega jezika pri slišečih tečajnikih. Prav tako so se soočili z dilemami gradiva pri poučevanju in predstavili primere dobre prakse. Med predavatelji smo srečali tudi odlične strokovnjake iz hamburške univerze, ki so del študija preživeli na univerzi Gallaudet v ZDA. Največji prispevek pa so bili gluhi raziskovalci, ki so predstavili svoje delo in rezultate raziskav. Ameriški predavatelj Peter C. Hauser je predstavil raziskavo o delovanju možganov med gluhimi in slišečimi; razlike v hitrosti pozornosti in vizualne zaznave med gluhimi in slišečimi. Njegov prispevek je bil bistvenega pomena za razumevanje učenja znakovnega jezika. Christian Rathmann iz Hamburga je predstavil ključne elemente poučevaja znakovnega jezika, pri čemer se je kritično dotaknil pomembnosti lingvistike znakovnega jezika. Podobna spoznanja so prinesli tudi predavatelji iz Velike Britanije.

Odprta vprašanja so se porajala okoli kvalitete znanja znakovnega jezika od najnižje do najvišje stopnje.

Ob zaključku konference so prisotni soglasno podprli sklepe:

1. formira se organizacija gluhih učiteljev, katere člani so izvoljeni predstavniki iz vseh področij EU

2. konferenca se organizira vsako drugo leto v eni izmed evropskih držav

3. konferenca je odprta in dostopna vsem, poteka pa izključno v mednarodnem znakovnem jeziku in v lokalnem jeziku države, ki je organizatorka

4. naslednja konferenca bo leta 2015 v Parizu.

 

Prispevek pripravila: Petra Rezar