Skoči na vsebino

GLUHOFON

https://www.gluhofon.si/#home-view

www.gluhofon.si

 

Gluhofon za gluhe in naglušne je brezplačna mobilna aplikacija, namenjena pomoči pri

sporazumevanju gluhih in slušečih. Zasnovana je tako, da nastopa kot posrednik, prevajalec, lektor in

pomočnik pri besedni oziroma zvočni komunikaciji. Glavna prednost aplikacije gluhofon je mobilnost,

saj omogoča uporabnikom takojšen dostop do aplikacije in sporazumevanje s pomočjo le te,

kadarkoli in kjerkoli.

galaxy_s3_template gluhofongalaxy_s3_template gluhofon videogalaxy_s3_template gluhofon 2

Gluhofon je izpeljanka iz slovenske besede »gluhi« in »telefon«. Pri poimenovanju nove mobilne

aplikacije smo se osredotočili na prijazen in razumljiv slovenski jezik; beseda gluhofon je

slovenskega porekla, kar je dragocen prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture.

Skupina je pripravila izbor 500 besed; nekatere so tuje, ki se pri nas uporabljajo vse pogosteje v

splošnem pogovornem jeziku in zato povzročajo komunikacijski šum med gluhimi. Izbor besed je bil

skrbno pripravljen v sodelovanju z gluhimi in naglušnimi prostovoljci in strokovnjaki, surdopedagogi.

Te besede so opremljene s preprostim, kratkim slovarjem, sliko in kretnjo v slovenskem znakovnem

jeziku. V slovenskem prostoru obstaja več različnih, tudi narečnih kretenj za eno besedo, zato smo se

osredotočili na najbolj razširjeno obliko, pri čemer smo upoštevali tudi želje gluhih uporabnikov.

V aplikaciji izberemo besedo, ki jo želimo videti na različne načine: tekstovno, z ilustracijo in v

slovenskem znakovnem jeziku; obenem treniramo izgovarjavo in tako izboljšujemo lasten govor na

treh stopnjah od lažje do najtežje stopnje. Če smo uspešni pri izgovarjavi, se bo ekran obarval zeleno.

 

Gluhofon je nastajal zadnjih 9 mesecev. V njej so izkušnje in znanja strnili različni člani strokovne

ekipe od gluhih do računalniških strokovnjakov in oblikovalcev. Aplikacija je postavljena tako, da se

slovenski jezik lahko zamenja s tujim jezikom in novim slovarčkom besed. Pri njej je najboljše to, da je

prijazna do uporabnika in zato dostopna tudi otrokom. Njena naloga je, da pomaga gluhim, koristna

je tudi za tiste, ki se učijo slovenskega jezika, ali v rehabilitaciji po možganski kapi in za govorne

težave ali zgolj za nekoga, ki bi se rad učil slovenskega znakovnega jezika.

 

Aplikacija je na voljo za različne mobilne operacijske sisteme: win, iOS, android in na spletni strani

www.gluhofon.si

 

Projekt so omogočili Društvo učiteljev gluhih Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

RS in EU oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Petra Rezar, vodja projekta, Društvo učiteljev gluhih Slovenije

 
 
esdr