Skoči na vsebino

Kdo smo?

Društvo Učiteljev Gluhih Slovenije je prostovoljno, nepridobitno združenje učiteljev, ki poučujejo gluhe v različnih šolah ali zavodih in učiteljev slovenskega znakovnega jezika, gluhih oseb in oseb z okvaro sluha. Člani društva so tudi slišeče osebe, ki podpirajo poslanstvo društva.

Namen društva je strokovna pomoč ustanovam za pouk in izobraževanje gluhih in slovenskega znakovnega jezika, pospeševanje strokovnega izobraževanja članov, ki so posredno ali neposredno udeleženi pri poučevanju gluhih in slovenskega znakovnega jezika, pomoč gluhim in osebam z okvaro sluha pri izobraževanju na vseh nivojih izobraževanja.

Trenutno aktualna oblika dejavnosti je izvajanje brezplačne pomoči pri učenju gluhih dijakov v slišečih šolah. Prav tako smo partnerji v mednarodnem projektu z Društvom ustvarjalcev Taka Tuka.

Cilji društva so:

  • dvig znanja gluhih otrok in mladostnikov ter odraslih v procesu izobraževanja;
  • višja strokovna kvaliteta učiteljev gluhih;
  • informiranje in osveščanje tako članov kot širše javnosti;
  • dvig ugleda gluhih v javnosti;
  • dvig ugleda na področju izobraževanja gluhih.