Skoči na vsebino

Projekt silent 2023-2025

Krepitev jezikovnih spretnosti, komunikacijskih kompetenc in rezilientnosti slišečih staršev gluhih otrok.

Čeprav se več kot 90 % gluhih otrok rodi slišečim staršem, je ta skupina pogosto spregledana.Želimo opolnomočiti družine in ozaveščati o problemih, s kakršnimi se soočajo gluhi otroci in njihove družine.

Starši potrebujejo nasvete, informacije in nova znanja. Še zlasti v prvih mesecih po ugotovitvi, da je njihov otrok gluh ali naglušen, so pogosto osamljeni. Informacije, ki jih dobijo, pomembno vplivajo na kognitivni in psihosocialni razvoj otrok. Gluhi otroci so pogosto učno manj uspešni, ker jim manjkajo trdni jezikovni temelji. Veliko gluhih otrok odrašča le v govorjenem jeziku, a tudi če uporabljajo tehnične pripomočke, kot sta polžev vsadek (PV) ali slušni aparat (SA), se včasih ne morejo v celoti naučiti jezika. Poleg tega ne izpolnjujejo vsi otroci pogojev za polžev vsadek. Otroci se začnejo učiti jezike, ki so jim izpostavljeni ob rojstvu – bodisi znakovne jezike bodisi govorjene jezike. Po prvih nekaj letih življenja se okno za usvajanje prvega jezika začne počasi zapirati in vedno težje se ga naučijo v celoti.

Želimo se odzvati na to potrebo po učenju jezika (govorjenega ali znakovnega) gluhih otrok in vzpostaviti učinkovito družinsko komunikacijo.To dosegamo z izobraževanjem in opolnomočenjem vseh družinskih članov – staršev, sorojencev in starih staršev gluhih ali naglušnih otrok – s pomočjo pristopa učenja vse družine, da ta lahko poskrbi za vključujoče, spodbudno in nestresno okolje za otrokov zgodnji razvoj.

Z nudenjem potrebnih orodij bomo ustvarili zdržljive, opolnomočene in usposobljene družine, izboljšali učenje jezika in pozitivno samopodobo gluhih otrok. Ponudnikom izobraževanja odraslih bomo omogočili nove veščine, znanja ter samozavest za izvajanje usposabljanj in ustvarjanje bolj vključujoče družbe.

Vabimo vas k sodelovanju s predlogi in komentarji, prav tako tudi z nami podelite svoje izkušnje na naš el. naslov: ucitelji.gluhih@gmail.com

Več informacij o projektu je na tej povezavi: https://www.silent-project.online/sl