Skoči na vsebino

RAZNOLIKOST IN VKLJUČEVANJE MLADIH: NAREDI SAM!

Med 13. in 21. avgustom je v mestecu PÄRNU, ESTONIA potekal Erasmus+ projekt za mlade z naslovom ”Raznolikost in vključevanje mladih: Naredi sam!”

Iz Slovenije so se v okviru Društva učiteljev Gluhih Slovenije, ki je partner projekta, udeležili mladinski delavci Natalija Bukovec, Urh Brvar in Maja Kuzma.

NAMEN PROJEKTA:

Projekt je bil namenjen učiteljem in mladinskim delavcem iz različnih evropskih držav s ciljem, da jih opremi z neformalnimi učnimi kompetencami, ki jih bodo potrebovali pri svojem delu z mladostniki.

V tokratnem projektu smo se partnerske organizacije odločile soočiti se z nestrpnostjo in izključevanjem posameznih skupin ljudi v družbi in poiskati dobre prakse sobivanja oz. soočenja s težavami. Izhajali smo iz vpogleda, da je v vseh skupnostih, sodelujočih držav v projektu, zaznati porast negotovosti, nestrpnosti, napetosti, predsodkov in stereotipov. Še posebej med mladimi, ki se prvič srečujejo z drugačnostjo, drugimi kulturami, ljudmi iz drugih držav, njihovimi navadami ter jeziki. Od tod tudi osnovna ideja projekta v katerem smo želeli mlade seznaniti s posledicami ksenofobije, rasizma, sovražnega govora, ki se nekritično širi med ljudmi. Šole, društva, klubi so še posebej občutljivi kraji, kjer se to dogaja vsakodnevno, zato je nujno na tem področju nekaj postoriti. V tej smislu je bila večina delavnic usmerjena k razumevanju in pojasnjevanju, kako se lažje spoprijeti z vsemi negativnimi dogodki in posledicami izključevanja in zakaj je nujno ljudi ter posebej mlade seznaniti s pozitivnimi aspekti srečanja z drugačnimi ljudmi. V tem smislu so udeleženci projekta teden dni v čudoviti pokrajini, med odprtimi ljudmi, razmišljali o idejah raznolikosti, inkluzije, svobode, tolerance, spoštovanja človekovih pravic.

OSNOVNA IDEJA PROJEKTA: PROMOCIJA DRUGAČNOSTI IN VKLJUČEVANJA MED MLADIMI


KAJ SE JE NA PROJEKTU DOGAJALO?

  • aktivnosti preko katerih so bolje spoznali drug drugega,
  • spoznali so ključna znanja o izključevanju/vključevanju, njihovih mehanizmih ter jih poskušali razumeti,
  • skozi različne delavnice so poskusili prikazati izkušnje izključevanja in vključevanja na osnovi drugačnosti,
  • podučili so se kakšna je vaša vloga kot mladinskih delavcev v procesu vključevanja,
  • naučili so se spretnosti komuniciranja in sodelovanja skozi metode neformalnega učenja, ki je močno orodje pri promociji splošnih vrednot med mladimi,
  • dobili so konkretne napotke neformalnega poučevanja, kako promovirati drugačnost, vključevanje in uporabo teh tehnik pri delu z mladimi v vsakdanjem lokalnem okolju,
  • izmenjali so si dobre prakse in izkušnje, ki so si jih nabrali pri svojem delu v domačem okolju.

KDO SO BILI UDELEŽENCI PROJEKTA?

Prijavljenih je bilo 24 udeležencev iz 9 držav (Litve, Latvije, Španije, Slovaške, Bolgarije, Slovenije, Romunije, Italije in Estonije). Načeloma so bili vsi ali mladinski delavci v društvih ali neformalni učitelji; bili so izredno motivirani za delo na področju drugačnosti in vključevanja; znali so dovolj dobro angleško, da so lahko sledili predavanjem; delajo z mladimi v različnih neformalnih oblikah in organizacijah in vsi so bili pripravljeni deliti svoje znanja drug z drugim. Maja in Urh sta bila edina mladinska delavca iz Slovenije, Gluha. S seboj pa sta imela prostovoljko Natalijo Bukovec, ki je poskrbela, da je komunikacija iz angleščine v SZJ in obratno potekala čim bolj natančno in tekoče.


KDO SO BILI GOSTITELJI PROJEKTA?

Organizacija H&H NOORED oz. Helin in Helen, ki sta tako ustanoviteljici društva kot tudi vodji projekta. Njuno društvo je mladinska organizacija v mestu Pärnu – poletna rezidenca Estonije ob Baltiškem morju, kjer delajo z mladimi različne delavnice z različnimi vsebinami. Na svoj tokratni projekt sta povabili naslednje predavatelje: Ieva Grundstein (Latvija) – učiteljico neformalnih učnih metod od leta 2001. Tudi ona ima svoje društvo, je samostojna kulturna delavka, svetovalka/ekspert z več kot 85 podobnimi treningi. Antonio Benaches (Španija) – mladinski delavec od leta 1997. Trenutno dela za različne državne ustanove na NA in TCA programih. Je ljubitelj iger. Helin Laane (Estonija) – profesionalna vzgojiteljica, vendar se že leta ukvarja z nevladnimi projektu na področju mladinskega dela.


Več o projektu si lahko ogledate v video poročilu spodaj.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=z7k4emYWGQw[/embedyt]