Skoči na vsebino

Sportsign – Znakovni jezik v športu in pri športni vzgoji

Društvo učiteljev Gluhih Slovenije je od septembra 2019 vključeno v mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom “Sportsign” (Znakovni jezik v športu in pri športni vzgoji). Nosilec projekta je Fakulteta za šport Univerze MAIA iz Porta, v projektu pa poleg Slovenije sodelujejo še: Poklicna srednja šola za Gluhe iz Porenja-Vestfalije (Nemčija), Fakulteta sodobnih umetnosti Sienna (Italija), Kraljeva umetniška šola za Gluhe (Portugalska) in Urad za šolstvo,  poklicne programe in univerzitetni študij (Španija).

S partnerji projekta smo se lotili zahtevne naloge, pregledati kako je v državah članicah – partnericah projekta, poskrbljeno za izobraževanje gluhih/naglušnih otrok in mladostnikov na področju športne vzgoje.

Projekt ima tri glavne cilje: izpeljati mednarodno raziskavo (med gluhimi/naglušnimi otroci, njihovimi učitelji športne vzgoje ter tolmači, ki med urami športne vzgoje tolmačijo otrokom), dopolniti slovar nacionalnih znakovnih jezikov na področju športa in športne vzgoje ter izboljšati didaktično in metodično pripravo poučevanja športne vzgoje.

Projekt je financiran s strani Evropske unije v okviru programa Erasmus +. Ciljna skupina projekta so gluhi/naglušni otroci, tolmači ZJ in učitelji športne vzgoje v šolah za gluhe. Projekt bo trajal dve leti.

Več informacij v zvezi s projektom lahko pridobite pri koordinatorici projekta: Dr. Maria De Fátima Sarmento (mchaves@ismai.pt) oz. koordinatorju projekta v Sloveniji Dušanu Dvorščaku (d.dvorscak@gmail.com).