Skoči na vsebino

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

DSC08153Na ljubljanski univerzi se je v zadnjih letih dobro uveljavil tutorski sistem, kateri skuša bodočim študentom omogočiti lažji prehod s srednje šole na fakulteto, pomagati pri študijskih težavah in tako povečati kakovost študija. Študentsko tutorstvo je odgovorno delo, ki ga prostovoljno izvajajo študenti višjih letnikov. Na Filozofski fakulteti ga izvajamo v treh oblikah, in sicer kot uvajalno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente s posebnimi potrebami.
Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami je zelo raznoliko in odvisno od vsakega posameznika ter prilagoditev, ki jih potrebuje. Tako tutorji študentom s statusom študenta s posebnimi potrebami, pomagajo pri vključevanju v študijski proces, jih seznanijo s prilagoditvami, ki jih lahko uveljavljajo in skupaj z njimi ter profesorji določenega oddelka skušajo rešiti težave, ki se v študijskem procesu pojavljajo. Prav zato so tutorji za študente s posebnimi potrebami, le tem na voljo v vsakem letniku oziroma skozi ves čas njihovega študija.
Med študente s posebnimi potrebami sodijo naglušni in gluhi študenti, slabovidni in slepi študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami in motnjami komunikacije, gibalno ovirani študenti, študenti z dolgotrajno boleznijo, študenti s specifičnimi učni težavami, študenti s težavami na področju duševnega zdravja in študenti z motnjo avtističnega spektra.
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani se vsako leto oblikuje skupina tutorjev za študente s posebnimi potrebami. Skupina deluje skozi celo leto; sprva študente s pridobljenim statusom konktaktiramo in ponudimo pomoč, kasneje organiziramo družabne dogodke kot so na primer čajanke, skrbimo za zdravje z organizirano prilagojeno vadbo ter prirejamo strokovne dogodke kot je na primer okrogla miza.
Z izvajanjem in podpiranjem te oblike tutorstva, seveda verjamemo, da mora bititudi študentom s posebnimi potrebami študij omogočen. Vendar je potrebno razumeti, da se študijski proces znotraj svojega okvira, do neke mere lahko prilagaja, ne more pa se za posameznika spreminjati. Prav zato je potrebno, da se študentje s posebnimi potrebami in profesorji dogovorijo o ustreznih prilagoditvah. Da so le te resnično primerne, je potrebna dobra komunikacija in predvsem ozaveščenost profesorjev, tutorjev in študentov s posebnimi potrebami o pomenu statusa študenta s posebnimi potrebami ter o možnih prilagoditvah pri študiju.

Pripravila: Tina Giber, študentka pedagogike in andragogike ter sociologije; koordinatorka tutorjev za študente s posebnimi potrebami na FF Ljubljana